Vormingen op uw locatie


VormingenDeelrubriek
Kwaliteitszorg op de werkvloer 
De rechten van de patiënt. Ook voor mijn cliënt?
De cliënt centraal: klantgericht werken
Hoera een klacht! Kunnen we beter worden van klachten?
Schriftelijk rapporteren: handig! Maar hoe werkt het verstandig?
Evalueren: jezelf durven bevragen en positieve zelfkritiek NIEUW
Praktijkgerichte vormingen: EHBO 
De geheimen van een EHBO-koffer Eerste hulp - NIEUW
Module 1: Omgaan met noodsituaties Eerste hulp - Wanneer seconden belangrijk zijn
Module 2: Reanimatie Eerste hulp - Wanneer seconden belangrijk zijn
Module 3: Medische urgenties Eerste hulp - Wanneer seconden belangrijk zijn
Module 4: Traumatologie Eerste hulp - Wanneer seconden belangrijk zijn
Opfrissingscursus Eerste Hulp Eerste hulp - Wanneer seconden belangrijk zijn
CO-intoxicatie Eerste hulp
Wondzorg en verbandleer Eerste hulp
Levens redden met het AED-toestel in het CPR-protocol Eerste hulp
Veiligheid en gevaarbeheersing
Ik deed de deur open en … daar lag zij/hij!
Praktijkgerichte vormingen: Praktische vaardigheden 
Veilig werken in huis NIEUW
Fit op het werk
Elleboog- en polsklachten Ergonomisch werken
Nek- en schouderklachten Ergonomisch werken
Knie- en enkelklachten Ergonomisch werken
Tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten Rugschool
Tiltechnieken voor het verplaatsen van personen Rugschool
Stressbeheersing in praktijk
Onthaasten met eutonie
Houding en relaxatie
Onderhoudstechnieken
Praktijkgerichte vormingen: theoretisch verdiepend 
Besmettingsgevaar in de thuiszorg?
Comfortabel ouder worden met hulpmiddelen
Evenwicht, duizeligheid en valpreventie
Hygiëne in de keuken
Bewust schoonmaken
Time-Management voor gezinshelpers
Psychosociale vormingen 
Emoties versus professionaliteit NIEUW
Zelfzorg en veerkracht in tijden van corona NIEUW
Piekeren? Tijdverlies! NIEUW
Mijn job, mijn trots!
Werken met humor in de zorg VERNIEUWD
Aangewezen op de thuiszorg … het is toch wat…
Seksualiteitsbeleving van bejaarden
Ouderenmis(be)handeling: de ‘au’ van ouderdom
Rouw en rouwverwerking
Animatieve grondhouding en ADL-training
Reminiscentie – denken en praten over vroeger
Omgaan met moeilijk gedrag van de bejaarde
Agressief gedrag, wat nu? Agressie in de thuiszorg
Communicatie 
Het ABC van de communicatie NIEUW
Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat? NIEUW
Respectvol omgaan en communiceren met ouderen NIEUW
Praktische assertiviteit In gesprek met
Conflicten In gesprek met
Crisisgesprekken In gesprek met
Helpen? Ik wil toch alleen maar goed doen?
Fijn dat ik positief kan zijn
Specifieke hulpverlening 
Verslaving: mijn cliënt drinkt, slikt…
Ze zien het niet meer zitten
Depressie
Werken bij een klant met dementie
Hulpverlenen bij personen met een handicap
Wat zegt u? Omgaan met slechthorendheid en doofheid
Autisme en ADHD: ‘jonge’ problemen bij ‘oude’ mensen
Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?
Hulpverlenen in kansarme gezinnen
Medisch gerichte thema’s 
Fysieke veranderingen bij het ouder worden en hun gevolgen
Wat is Parkinson, MS, CVA, …
Waarom kanker zoveel angst geeft
Problemen van de hulpverlener 
Samenwerken met een stagiaire. Last of zegen?
Grensoverschrijdend gedrag in de zorg NIEUW
Een confrontatie met discriminatie? NIEUW
De medicamentenkast van de cliënt
Beroepsgeheim, privacy, ... en roddelen
Beroepshouding, deontologie en ethiek in de thuiszorg
De grenzen van de hulpverlening in extreme situaties
Beschuldiging van diefstal
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de thuiszorgberoepen
Burn-out? Burn-in!
(H)erken stress
Werken met “vapeurkes”
Aanbod voor leidinggevenden en andere medewerkers 
Basisassertiviteit Vorming voor divers personeel
Vorming op maat 
Vorming op maat